Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh khóa “Đào tạo chuyên môn về y tế lao động” năm 2022, như sau:

1. Hình thức đào tạo: Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Chuyên ngành Y tế lao động

3. Thời gian đào tạo: 40 giờ

4. Học phí: 800.000 đồng /khóa học.

5. Thời gian nhập học: dự kiến 06/2022.

6. Đối tượng tuyển sinh: Người làm công tác y tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cá nhân chuyên ngành Y có nhu cầu.

7. Thời gian học: Học viên đăng ký theo 2 chương trình: Trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính.

8. Hồ sơ gồm

- Phiếu đăng ký (tải từ trang Website của trường).

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành.

- Bản phô tô công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh thư hoặc CCCD.

9. Địa điểm học tập:

- Tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định).

- Tại cơ sở:  Nếu số học viên > 30 học sinh/lớp

- ĐT liên hệ: 0228.3648.315; 0912506892; 0912432233; 0988172769.

- Website: trungcapytend.edu.vn

- Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định