STT Văn bản Tải về Xem
1

 quyết định công bố công khai đánh giá thực hiện thu - chi NSNN quý I năm 2024 của Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định

 Số hiệu: 16:04 | 12/04/2024     Ngày ban hành:

 Hiệu lực:

2

 quyết định công khai dự toán nhà nước năm 2024

 Số hiệu: 20:03 | 21/03/2024     Ngày ban hành: 04/01/2024

 Hiệu lực: 04/01/2024

3

 ms41417279.txt

 Số hiệu: 09:12 | 08/12/2021     Ngày ban hành:

 Hiệu lực: