Giới thiệu về trường

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức trường trung cấp Y tế Nam Định gồm 3 phòng ban-chức năng và 5 bộ môn. Trong đó:

1. Ban giám hiệu:

- Ths.Bs Nguyễn Thị Hồng Thúy - Hiệu trưởng

- Ths.Bs Mai Quang Huy - Phó hiệu trưởng

- Ths.Ds Phạm Quốc Lân - Phó hiệu trưởng

2. Phòng Đào tạo và CTHS

- Trưởng phòng Đào tạo: Ths Nguyễn Thị Thu Hà

- Ths.Ds Hoàng Mạnh Tuấn

- Ths. Ds Phạm Thị Vân

- Ds Nguyễn Thị Nga

3. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Trưởng Phòng: bà Nguyễn Thị Thu Hương

- Ông Vũ Tuấn Khanh

- Bà Hoàng Thị Lý

- Bà Trần Thị Đào

4. Phòng Tài chính - Kế toán

- Trưởng phòng: Bà Lã Thị Kim Huế

- Bà Đỗ Thị Nhung

- Bà Vũ Thị Thanh Thảo

5. Bộ môn Điều dưỡng:

- Trưởng bộ môn: Ths. Phạm Thị An Vinh

- CN Đặng Thị Phượng

- CN. CK I Vũ Thị Huyền (Giáo vụ)

6. Bộ môn Dược:

- Trưởng bộ môn: Ths. Ds Lưu Công Bình

- Phó bộ môn: Ds ĐH Lê Thị Châm

- Ds ĐH Lê Thị Mai

- Ds ĐH Phạm Thị Thu Hoàn (giáo vụ)

7. Bộ môn Y cơ sở & YTCĐ:

- Phó bộ môn: Ths Nguyễn Long Giang 

8. Bộ môn Lâm sàng:

- Trưởng bộ môn: CN. CK I Trần Thị Minh Thu

- Bs.CK I Trần Hồng Phúc

- CN.CK I Tăng Thị Thanh Huyền

9. Bộ môn KHCB:

- Trưởng bộ môn: Ths Bùi Quang Thành

- CN Đoàn Mạnh Hùng

- CN Lê Thị Quỳnh Nga

- CN Nguyễn Thị Vân Anh

ĐỐI TÁC