Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Trường Trung Cấp Y tế tỉnh Nam Định

Địa chỉ: 190 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: (0228) 3648315 - Fax: (0228) 3648315

Email: 2506@moet.edu.vn
Website: http://trungcapytend.edu.vn/