TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ NAM ĐỊNH

          Trường trung cấp y tế Nam Định được thành lập theo quyết định số 1639/2006 QĐUBND ngày 19/01/2006 cuả UBND tỉnh Nam Định trên cơ sở tổ chức lại trung tâm đào tạo cán bộ y tế tỉnh Nam Định. Trường là đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ trung cấp, sơ cấp. Trường được tổ chức và hoạt động theo điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp. Trường là đơn vị đào tạo đa ngành đa cấp nhằm cung cấp nguồn nhân lực y tế cho tuyến y tế cơ sở của tỉnh Nam Định và các tỉnh lân cận. Trong quá trình hình thành và phát triển, trường không ngừng mở rộng về quy mô và loại hình, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo.

 Các ngành trường đào tạo:

          - Điều dưỡng trung cấp (Hệ chính quy, hệ VLVH, VB2, sơ cấp)

          - Dược trung cấp (Hệ chính quy, hệ VLVH, VB2, sơ cấp)

          - Hộ sinh trung cấp (Hệ chính quy).

          - Y sỹ (Chính quy, VB2)

          - Dân số Y tế

          - Y sỹ Y học cổ truyền

Kết quả đào tạo trong 10 năm gần đây: 11306 học sinh ra trường (gồm: Điều dưỡng: 5394, Dược 4641, Y sỹ 886, dân số 41, Hộ sinh 236, 108 y sỹ YHCT)

          Về đội ngũ cán bộ, giáo viên: 41

          Nhà trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu dạy học ngành đăng ký mở.

          - Giáo viên cơ hữu: 31 (gồm: 09 thạc sỹ, 04 CK1, 12 đại học)

          - Cán bộ quản lý: 02 (01 hiệu trưởng, 01 hiệu phó).

          Về cơ sở vật chất.

          Trường có diện tích 14144m2 diện tích sàn xây dựng 5200m2

          Số phòng học và làm việc gồm:

          - Phòng học lý thuyết: 27

          - Phòng thực tập, thí nghiệm, thực hành 15       

          - Thư viện 01 phòng, có 572 đầu sách là các giáo trình học liệu, tài liệu tham khảo đáp ứng công tác giảng dạy và học tập hiện nay và  ngành đăng ký mở.

          - Phòng tin học 01

- Cơ sở thực tập: Nhà trường đăng ký địa điểm thực tập tại 05 bệnh viện tuyến tỉnh, 07 trung tâm chuyên khoa, y tế dự phòng tỉnh, 10 bệnh viện tuyến huyện thành phố, các trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia, trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, chi cục dân số tỉnh, 10 trung tâm y tế huyện, thành phố, các tung tâm dân số huyện thành phố. Chủ động xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường và các cơ sở thực tập, thực hiện phương châm học sinh thực tập là nguồn nhân lực của các cơ sở thực tập.

          Cơ sở vật chất, trong thiết bị giảng dạy thường xuyên được nâng cấp, lắp mới đảm bảo yêu cầu của chương trình đào tạo, học sinh được hướng dẫn các quy trình kỹ thuật, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

          Về nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động đào tạo chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách cấp và sử dụng nguồn học phí do học sinh đóng góp theo quy định của tỉnh và của nhà nước. Nhà trường đã thực hiện tốt quy định về chế độ tài chính kế toán do nhà nước ban hành, thực hiện tốt nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công tập.

*  Kết quả nghiên cứu khoa học:

      Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được áp dụng trong trường và tham gia 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và 01 đề tài cấp tỉnh.

* Thành tích của nhà trường đã đạt được:

- Nhà trường 10 năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

- Có 03 giáo viên dạy danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 15 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

- Nhiều năm liên tục Chi bộ nhà trường được công nhận là “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

- Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu vững mạnh.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường là lực lượng nòng cốt trong các phong trào Đoàn tại địa phương và luôn đạt danh hiệu thi đua và được tặng bằng khen của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn trong các hoạt động.

          Nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện thao định hướng của UBND tỉnh để phát triển thành trường Cao đẳng Y – Dược Nam Định

 

BAN GIÁM HIỆU