TCCQ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 – Đợt 3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020 – Đợt 3

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh năm 2020 – Đợt 3 như sau:

Kế hoạch  nhập học Lớp Dược VB2, Lớp Dược VLVH,  Lớp Y sỹ VB 2 - Năm 2020

Kế hoạch nhập học Lớp Dược VB2, Lớp Dược VLVH, Lớp Y sỹ VB 2 - Năm 2020

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường Trung cấp Y tế Nam Định, Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch nhập học Lớp Dược chuyển đổi văn bằng 2, Lớp Dược VLVH, Lớp Y sỹ chuyển đổi Văn bằng 2 năm 2020, như sau:

Tuyển sinh ngành Điều dưỡng (Hệ chính quy, VB2, VLVH) năm 2017

Tuyển sinh ngành Điều dưỡng (Hệ chính quy, VB2, VLVH) năm 2017

Thực hiện Quyết định số: 1033/QĐ-SYT ngày 28/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách phát triển sự nghiệp y tế năm 2017;