Trân trọng thông báo tới các dược sỹ, doanh nghiệp và đơn vị đào tạo