Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh khóa “Đào tạo liên tục về sơ cấp cứu tại các cơ sở  lao động” đợt 3 năm 2022, như sau:

1. Hình thức đào tạo: Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Sơ cấp cứu tại cơ sở lao động

3. Thời gian đào tạo: 04 giờ

4. Học phí: 100.000 đồng /học viên.

5. Thời gian nhập học: dự kiến 11/2022.

6. Đối tượng tuyển sinh: Người làm công tác y tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cá nhân các ngành nghề có nhu cầu.

7. Thời gian học: Học viên đăng ký theo 2 chương trình: Trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính.

8. Hồ sơ gồm

8.1. Công ty sử dụng lao động lập danh sách và hợp đồng đào tạo với nhà trường (có danh sách kèm theo)

8.1 Cá nhân tự đăng ký gồm:

- Phiếu đăng ký (tải từ trang Website của trường).

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành.

- Bản phô tô công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh thư hoặc CCCD.

- Học phí: nộp qua tài khoản của trường Trung cấp Y tế Nam Định; STK: 122000072969 Ngân hàng Vietin Bank.

(Khi nộp tiền học viên ghi rõ: Họ và tên- Nộp học phí lớp sơ cấp cứu 2022)

9. Địa điểm học tập:

- Tại Trường Trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định).

- Tại cơ sở:  Nếu số học viên > 30 học sinh/lớp

- ĐT liên hệ: 0228.3648.315; 0912506892; 0912432233.

- Website: trungcapytend.edu.vn

- Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định