Thực hiện Quyết định số: 1033/QĐ-SYT ngày 28/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách phát triển sự nghiệp y tế năm 2017;

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

Thực hiện Quyết định số: 1033/QĐ-SYT ngày 28/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách phát triển sự nghiệp y tế năm 2017;

Căn cứ công văn số 205/CĐTBXH-TCDN ngày 18/01/2017 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp;

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh năm 2017 như sau:

  1. Ngành tuyển sinh:

- Điều dưỡng (Hệ chính quy, VB2, VLVH)

- Dược sỹ (Hệ chính quy, VB2, VLVH)

- Hộ sinh (Hệ chính quy, VB2)

- Y sỹ (Hệ chính quy, VB2)

- Dân số Y tế (Hệ chính quy)

- Y sỹ Y học cổ truyền (Hệ chính quy, VB2, Chứng chỉ chuyên ngành)

2. Thời gian đào tạo: - Chính qui: 02 năm.

                                      - Hệ chuyển đổi VB2, VLVH: 01 đến 1,5 năm (học vào thứ 7, CN).

                                      - Hệ ngắn hạn: 3 tháng, 6 tháng, 10 tháng (học vào thứ 7, CN).        

                                      - Hệ liên thông Cao đẳng: 2 năm

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ chính quy: học sinh đã hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương

- Hệ VLVH, hệ ngắn hạn: học sinh đã tốt nghiệp THPT, chứng chỉ sơ cấp Y-Dược hoặc tốt nghiệp TCCN trở lên

- Hệ liên thông Cao đẳng: học sinh tốt nghiệp TCCN Y-Dược cùng chuyên ngành

4. Số lượng tuyển sinh:

- Hệ trung cấp: 600 chỉ tiêu (trong đó: 400 chỉ tiêu trong ngân sách)

- Hệ ngắn hạn: Theo đăng ký của học viên

- Hệ liên thông cao đẳng: Theo chỉ tiêu liên kết

5. Hình thức tuyển sinh:

- Liên thông Cao đẳng: thi tuyển

- Hệ trung cấp, sơ cấp, ngắn hạn: Xét tuyển

6. Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1: từ tháng 02/2017 đến tháng 05/2017

Đợt 2: từ tháng 05/2017 đến tháng 09/2017

Đợt 3: từ tháng 10/2017 đến tháng 25/12/2017

7. Hồ sơ: theo mẫu của Trường trung cấp Y tế Nam Định

Gồm: - Phiếu đăng ký tuyển sinh 2017

  • Bản phô tô công chứng: học bạ, bằng THPT (hoặc GCN), giấy khai sinh, giấy đối tượng ưu tiên (nếu có)
  • Bằng tốt nghiệp và bảng điểm TCCN phô tô công chứng (hệ Cao đẳng, VB2, VLVH)

8. Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ

9. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng đào tạo và CTHS – Trường trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định)

            Số điện thoại liên hệ: 0350.3648.315; 0917943727; 0912432233; 0988172769

            Website: mpn.edu.vn