KẾ HOẠCH

Nhập học lớp Y sỹ chính quy K14A, Dược văn bằng 2 K8A,
Y sỹ văn bằng 2 K7A Khóa học 2022 – 2024

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của Trường Trung cấp Y tế
tỉnh Nam Định, Hội đồng tuyển sinh xây dựng kế hoạch nhập học cho học sinh Lớp Y sỹ
chính quy K14A, Dược văn bằng 2 K8A, Y sỹ văn bằng 2 K7A Khóa học 2022 – 2024,
như sau:
1. Thời gian: Ngày 04/6/2022.
1. Hình thức nhập học:
2.1. Nhập học trực tiếp tại Trường TCYT tỉnh Nam Định - 190 Cù Chính Lan,
phường Trần Tế Xương TP Nam Định.
- Hồ sơ HSSV có xác nhận của chính quyền địa phương
- Bằng tốt nghiệp hoặc GCN tốt nghiệp PTTH, học bạ (Bản chính và bản photo
công chứng (Đối với học sinh hệ chính quy)

- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm bản sao công chứng (đối với hệ văn bằng 2).
- Bản sao giấy khai sinh
2.2. Nhập học trực tuyến:
Học sinh nộp hồ sơ về trường qua bưu điện hoặc đăng ký trên Webside
(https://trungcapytend.edu.vn) hoặc Facebook Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định.
3. Kinh phí học tập:
- Theo giấy báo nhập học.
Kinh phí học tập có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi về Tài khoản nhà trường số
122000072969. Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định – Ngân hàng thương mại cổ
phần Công thương Việt Nam.
(Lưu ý: Học sinh chuyển tiền vào tài khoản nhà trường ghi rõ Học và tên, Lớp, nội
nội dung chuyển tiền. Ví dụ: Nguyễn Thị A- Y sỹ- Nộp học phí, thẻ học sinh, BHYT..)