Ghi chú: 

- Các lớp YS K12A, YS K13A, YS VB2 K5A, YS VB2 K6A, Dược VB2 K6A, Dược VB2 K7A, Dược VLVH 12A học trực tiếp trên giảng đường và phòng thực hành tại nhà trường.

- Các lớp  ĐDSC K12A, YS YHCT CQ3A, Ys YHCT CQ4A, YS YHCT VB2 K1A, YS YHCT VB2 K2A, YS YHCT VB2 K2B, Hộ sinh CĐ K4A1, 4A2 tiếp tục học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Team.