1. Tập thể lớp Y sỹ K8A có nhiều hoạt động, phong trào đoàn rất sôi nổi
2. Các học sinh trong danh sách có thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của nhà trường, phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo.