Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược năm 2020 như sau:

1. Đối tượng: Các Dược sỹ đã có chứng chỉ hành nghề Dược và cán bộ khác có nhu cầu cập nhật kiến thức chuyên ngành về Dược.

2. Thời gian đào tạo: 8 giờ

3. Nội dung đào tạo:

            - Kiến thức chuyên ngành.

            - Pháp luật và quản lý chuyên môn về Dược.

4. Hồ sơ gồm:

            - Bằng cấp chuyên môn (bản công chứng).

            - Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân (bản công chứng).

            - Đơn đăng ký (theo mẫu) tải về tại Website: truongtcytnamdinh.edu.vn/thư viện/Tài liệu, facebook.....

5. Học phí: 500.000 đồng/khóa học.

6. Thời gian đăng ký và nhận hồ sơ: Liên tục các ngày trong tuần.

7. Thời gian học dự kiến: 04/7/2020 (thứ 7)

8. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng đào tạo và CTHS – Trường Trung cấp Y tế Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định).

            - ĐT: 0288.3648.315; 0912506892; 0912432233; 0988172769

            - Website: truongtcytnamdinh.edu.vn

            - Facebook : Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định