Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định thông ,báo tuyển sinh Lớp Y sỹ Y học cổ truyền năm 2020 như sau:

1. Ngành đào tạo: Y sỹ Y học cổ truyền.

2. Thời gian đào tạo:

- Hệ chính quy: 02 năm.

- Hệ chuyển đổi văn bằng: 1,5 năm

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Hệ chính quy: Học sinh đã hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương.

- Hệ chuyển đổi văn bằng: Học sinh đã tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

4. Số lượng tuyển sinh: Tổng số 50 chỉ tiêu

5. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ tháng 3/2020 đến tháng 08/9/2020

7. Nhập học: 08/9/2020 ; Học chính thức từ ngày 12/9/2020 (học vào thứ 7 và CN)

8. Hồ sơ dự tuyển: Theo mẫu của Trường trung cấp Y tế tỉnh Nam Định

 * Hệ chính quy :

- Phiếu đăng ký tuyển sinh 2020 (tải từ trang Website của trường).

  •  Bản phô tô công chứng: Học bạ, bằng THPT (hoặc GCN), giấy khai sinh, giấy đối tượng ưu tiên (nếu có)

* Hệ chuyển đổi văn bằng:

- Phiếu đăng ký tuyển sinh 2020 (tải từ trang Website của trường).

          - Bản phô tô công chứng: Bảng điểm , bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, bản sao giấy khai sinh.

9. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng đào tạo và CTHS – Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định (190 đường Cù Chính Lan, Phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định)

- ĐT liên hệ: 0350.3648.315; 0912506892; 0947028885; 0912432233.

          - Website: truongtcytnamdinh.edu.vn