Sáng 1-3, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế. Dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Tân Giám đốc Sở Y tế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 416/QĐ-UBND, ngày 28-2-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế từ ngày 1-3-2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Công bố Quyết định số 418/QĐ-UBND, ngày 28-2-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Trần Huy Đoàn, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế từ ngày 1-3-2022, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Tân Phó Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đã trao các Quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí Giám đốc Sở Y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế mới được bổ nhiệm; tin tưởng trên cương vị người đứng đầu ngành Y tế tỉnh, đồng chí Trần Trung Kiên sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Y tế, đặc biệt trước thách thức dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp hiện nay.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Trung Kiên, Giám đốc Sở Y tế cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng học tập, nỗ lực giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là lãnh đạo toàn ngành kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Theo: http://www.baonamdinh.com.vn/