Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tuyển sinh khóa “Đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về phòng chống dịch bệnh COVID-19” trong trường học năm 2022, như sau:

1. Hình thức đào tạo: Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Chuyên ngành Y

3. Thời gian đào tạo: 24 tiết

4. Học phí: 650.000 đồng /khóa học

5. Thời gian nhập học: dự kiến 12/03- 13/03/20222.

6. Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ đang công tác tại các đơn vị y tế, trong các trường học và các cá nhân có nhu cầu.

7. Thời gian học: Học viên đăng ký theo 2 chương trình: Trong giờ hành chính và ngoài giờ hành chính

8. Hồ sơ gồm

- Phiếu đăng ký (tải từ trang Website của trường).

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành

- Bản phô tô công chứng giấy khai sinh hoặc chứng minh thư hoặc CCCD.

9. Địa điểm học tập:

- Học trực tuyến trên phần mềm Zoom; ID 7479614197; Pass 123456.

- ĐT liên hệ: 0228.3648.315; 0912506892; 0912432233; 0988172769.

- Website: trungcapytend.edu.vn

- Facebook: Trường Trung Cấp Y Tế Nam Định