Thông báo nhập học
Lớp Y sỹ chính quy năm 2021

Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 của Trường Trung cấp Y tế
tỉnh Nam Định;
Nhà trường thông báo nhập học cho học sinh Lớp Y sỹ chính quy năm 2021, như
sau
1. Thời gian: Ngày 28/9/2021 (thứ ba).
1. Hình thức nhập học:
2.1. Nhập học trực tiếp tại Trường TCYT tỉnh Nam Định - 190 Cù Chính Lan,
phường Trần Tế Xương TP Nam Định.
- Hồ sơ HSSV có xác nhận của chính quyền địa phương
- Bằng tốt nghiệp hoặc GCN tốt nghiệp PTTH, học bạ (Bản chính và bản photo
công chứng.
- Bản sao giấy khai sinh
2.2. Nhập học trực tuyến:
Học sinh nộp hồ sơ về trường qua bưu điện hoặc đăng ký trên Webside
(https://trungcapytend.edu.vn) hoặc Facebook Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định.
3. Kinh phí học tập:
- Theo quy định hiện hành
Kinh phí học tập có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi về Tài khoản nhà trường
số 122000072969. Trường Trung cấp Y tế tỉnh Nam Định – Ngân hàng thương mại
cổ phần Công thương Việt Nam.
(Lưu ý: Học sinh chuyển tiền vào tài khoản nhà trường ghi rõ Học và tên, Lớp, nội
dung chuyển tiền. Ví dụ: Nguyễn Thị A- Y sỹ- Nộp học phí, thẻ học sinh, BHYT..)
4. ĐT liên hệ: 0350.3648.315; 0912506892; 0918854866;0912432233; 0988172769.