Thông báo

Kế hoạch mở lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược đợt 6/2021

1. Hình thức đào tạo: Đào tạo liên tục

2. Chương trình đào tạo: Chuyên ngành Dược

3. Thời gian đào tạo: 8 giờ

4. Học phí: 500.000đồng/khóa

6. Hồ sơ gồm: - Phiếu đăng kí

- Bản phô tô công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành

- Bản phô tô công chứng giấy khai sinh hoặc thẻ căn cước

7. Thời gian học: 7h30 ngày 29-30/11/2021

8. Phương thức nộp hồ sơ

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường TCYT Nam Định 190 Cù Chính Lan, phương Trần Tế Xương, TP Nam Định

- Nộp hồ sơ trực tuyến: Qua đường bưu điện hoặc đăng ký trên Website nhà trường từ ngày 24/11/2021 đến hết ngày 29/11/2021.

9. Địa điểm học tập:

- Học trực tuyến trên phần mềm Zoom; ID 9286886066; Pass 123456

ĐT liên hệ: 02283648315; 0912432233; 0988172769

Website: Trungcapytend.edu.vn