Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid 19 tại địa bàn thành phố Nam Định diễn biến hết sức phức tạp, khó lường 

Trường Trung cấp Y tế Nam Định thông báo tới các bộ môn, phòng ban và các lớp học:

- Kế hoạch dạy học từ ngày 27/10/2021 đến ngày 31/10/2021 chuyển những lớp học YS K12A, YS K13A, YS VB2 K5A, YS VB2 K6A, Dược VB2 K6A, Dược VB2 K7A, Dược VLVH 12A  từ học trực tiếp sang hình thức học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams.

- Các đồng chí cán bộ giáo viên được phân công giảng dạy các lớp học trên lên lịch học trực tuyến và thông báo cho học sinh các lớp học thực hiện đúng kế hoạch dạy học của nhà trường.